Breeds Print E-mail

 

Murrah

 

Nili-Ravi

 

Jaffarabadi

 

Nagpuri

 

Pandharpuri

 

Bhadawari

 

Chilika

 

Banni

 

Tarai

 

 Jirangi

 

Kalahandi

 

Kujang

 

Paralakhemundi